Affärssystemet BeX® Online

Niklas Lindgren, CTO på Perfect It, utvecklar affärssystemet BeX Online, BeX Retail och BeX POS kassasystemBeX® Online webbaserat affärssystem – underlättar för handelsverksamhet

BeX® Online är ett modernt och komplett webbaserat retail- och affärssystem för handelsverksamhet som erbjuds som en tjänst i molnet.

Tack vare modern teknik och smarta lösningar blir det enklare, effektivare och billigare jämfört med traditionella affärssystem. BeX® Online är anpassat för den nya tidens behov där information, produkterbjudande, uppföljning och kontroll måste göras i realtid mellan olika handelsplatser (e-handel, butikskassor, B2B och manuell order), så kallad omni-channel retailing eller unified commerce.

Läs mer om Omnikanalsmöjligheter med BeX® Online.

Systemet underlättar både underhåll, uppföljning och samordning av:

 • Kunder
 • Artiklar
 • Lager
 • Värdebevis
 • Kampanjer

oavsett var man säljer, köper eller använder data.

Antalet användare, företag, butiker, valutor, lager mm kan utökas utan begränsning. BeX  innehåller:

 • Logistik med orderhantering, fakturering, lager och inköp
 • WMS med hyllplatslagring, lager- och utleveransoptimering
 • Finans med bokföring, reskontror och anläggningsregister
 • POS med on-och offlinehantering
 • Api för sömnlös kommunikation med externa expertsystem

Wholesale, E-handel och butikshandel med webbaserat affärssystem

BeX® Onlineär ett komplett affärssystem för handelsverksamhet bestående av 3 huvuddelar:

 • Logistik med order, lager, fakturering, inköp och värdebevishantering. Order kan planeras och multiplockas, packas, levereras och faktureras. Inköp kan planeras utifrån ett flertal kriterier. Modulen innehåller en kraftfull PIM /artikelhantering och värdebevishantering som stöd för e-handel POS, statistik och bokföring.
 • WMS (Warehouse Management System) med hyllplatslagring, leveransprioritering, plock och buffertplatser, påfyllnad, omflyttning, lastorder, arbetsredskap och flödesloggning.
 • Finans med manuell bokföring, kundreskontra, samfakturering, leverantörsreskontra, ankomstregistrering, fakturamatchning, bankbetalningar enligt ISO20022 och anläggningsregister. All bokföring sker både i redovisningsvaluta och verklig valuta samt i upp till 30 dimensioner.

Till BeX® Online kan du ansluta ett obegränsat antal BeX® Retail kassasystem, B2B ordersystem, e-handelsbutiker eller e-marknadsplatser. Streckkodsscanner används för snabb och enkel hantering av lager och order.

BeX® Online molnbaserat affärssystem har en fullständig API/webservice för koppling till flera moderna plattformar för e-handel som Panagora, Magento, Askås, Jetshop, WooCommerce, Shopify, Prestashop, Vikinggruppen, Silverstripe, Sitesmart och Vendre. Till BeX® Online API kan även andra expertsystem enkelt ansluta sig i realtid som t ex lagerhus, robotlager, mailing, kundanalysprogram, ordersystem, retursystem och besöksräknare.

BeX® Retail POS är en komplett butikskassa som kan installeras i ett obegränsat antal butiker och ansluta dessa till BeX® Online. Tack vare modern webbteknik kan all butiksdata hanteras online i butiksdatasystemet. BeX® Retail POS fungerar även i offlineläge om internet är nere och uppdatering sker automatiskt när kassan kommer online igen.

BeX® Retail – intelligent butikssystem och kassaprogram för enkel och säker hantering

BeX® Retail är ett modernt och nytänkande butikssystem och kassaprogram som klarar morgondagens krav på kommunikation och tjänster. BeX® Retail med ekonomisystem passar både en mindre butik där en ointelligent kassaapparat inte räcker till, samt större kedjor/företag med många butiker, e-handel, centrallager, orderhantering och så vidare.

BeX® Retail POS svenska och internationella kassasystem installeras på en lokal PC för en hög säkerhet och tillgänglighet. Systemet har en enkel och säker hantering, logiskt utformade knappar samt tydlig presentation av varor, betalning och kvitto. Kassorna kommunicerar automatiskt med backoffice via API/webservice. BeX ® Retail POS har webbaserade funktioner för bland annat kundklubb och lageröversikt samt värdebevis för omedelbar hantering och tillgänglighet. BeX® Retail POS fungerar även i offlineläge och genomför uppdateringar mot backoffice när kassan är online igen.

BeX® Online är ett backoffice i BeX kassasystem Retail som du når via inloggning på internet. Eftersom inget program behöver installeras i butik blir det enkelt, säkert och bekvämt för dig som användare.

BeX Retail är ettmodernt och nytänkande butikssystem & kassaprogram.

Hög kapacitet och hjälpsamma funktioner till hands

BeX® Retail butiksdatasystem klarar oändligt många kassor, butiker och lagerplatser. All försäljning uppdateras kontinuerligt och lagras. Uppföljning av försäljning, betalningar och lager samt underhåll av artiklar, kunder och order hanterar du bekvämt från vilken dator som helst med internetuppkoppling. Alla ändringar synkroniseras med kassorna via internet. Med BeX Bonus och lojalitetsprogram gör du dina kunder trogna, vilket leder till en ökad försäljning. BeX Bonus och lojalitetsprogram kan även hantera e-handelsförsäljning och betalning tack vare att bonussaldot kontrolleras online. Kunden kan själv se innestående bonus och kan även betala med presentkort och tillgodokvitton i e-handelsbutiken. Butikspersonalen kan se kundens saldo och stämma av tillgodo direkt online mot backoffice.

Läs mer om Omnikanalsmöjligheter med BeX® Online.

Ladda ner produktblad: Bex Retail Produktblad och kontakta oss idag!

Tel: +46 (0)8 556 183 90
Mail: email hidden; JavaScript is required

BeX® och omnikanal

Vad är ”Omni-channel Retailing och ”Unified Commerce”?

”Omni-channel” kunder vill använda alla kanaler samtidigt och oberoende av varandra. Detaljister som använder ett ”omni-channel” synsätt vill nå kunder i alla kanaler, inte bara en eller två. Om man använder ”omni-channel retailing” mot sina kunder använder alla försäljningskanaler samma databas med produkter, priser, kampanjer osv. ”Omni-channel retailers” låter kunderna uppleva varumärket, inte en försäljningskanal för
varumärket. Försäljning och kampanjer är inte specifika för varje försäljningskanal utan lika för alla kanaler. Med ”Omni-channel retailing” blir försäljningen effektivare och kan samordnas. Med ”Unified Commerce” når man ännu ett steg längre med all data tillgängligt i realtid.

 

BeX® Online stödjer försäljning i alla kanaler i ett omni-channel perspektiv. I BeX® Online samlas all information och kan utnyttjas av alla försäljningskanaler, både fysiska och digitala, egna butiker, franschisebutiker, tillfälliga mobila butiker, webshopar, e-marknadsplatser etc. Information om kunder och köpbeteende samordnas och utnyttjas för riktade kampanjer och erbjudanden. Kundklubb, lojalitetsprogram och hantering av värdebevis som presentkort, tillgodokvitton och bonus samlas och utnyttjas i alla kanaler. BeX® håller reda på köp, poängsaldon, bonus, giltighet, kampanjer m.m. i realtid. Skuldsaldon och avräkningar mellan resultatenheter och juridiska enheter bokförs och hanteras automatiskt.

Genom en avancerad logistik- och orderprocess kan olika lager, butikslager, leverantörslager mm exponeras förförsäljning i alla kanaler. BeX® kontrollera alla inkomna ordrar, var de kan plockas och distribuerar dem till de lager där de kan plockas, fyllas på, hämtas eller skickas. BeX® kan skapa påfyllnadsorder, drop shipment och automatiska avräkningar mellan lagerställen och juridiska bolag.

För kunderna innebär BeX® att de kan köpa, få, returnera och byta sina varor i de kanaler som för tillfället passar bäst. Man kan exempelvis handla på webben, byta i fysisk butik och använda tillgodokvitto när man nästa gång handlar på webben. BeX® håller reda på vilket pris man betalat och hur mycket man har kvar på tillgodokvitto, presentkort eller bonussaldo.

 

Låt oss hjälpa dig styra upp din omnikanalsstrategi – kontakta oss här i dag!

Med Bex B2B kan du lägga ut ordersystemet till kunder, återförsäljare och egna säljare