Support

Genom BeX support kommer du i kontakt med kunniga konsulter som kan hjälpa dig med frågor och problem. Du kan även beställa utbildning via BeX support. Telefonsupport är till för akuta problem som behöver snabb lösning. I övrigt hänvisas till mailsupport där ni ombeds beskriva ärendet och om det är något problem, bifoga eventuella felmeddelanden och ange konkreta exempel.

Joursupport är till för akuta driftsproblem utanför kontorstid, i första hand för butiker. Allmänna frågor och icke akuta driftsproblem hänvisas till kontorssupporten.

+46 (0)8 556 183 99

email hidden; JavaScript is required

Måndag – fredag: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17.00

Jour för butiker:
Vardagar 8:00 – 9:00, 12:00 – 13:00, 17.00 – 20.30
Helger 10-19