Support

Med BeX support kommer du i kontakt med kunniga konsulter som kan hjälpa dig med frågor och problem kring våra butiksdatasystem. Du kan även beställa utbildning via BeX support. Telefonsupport är till för akuta problem i det webbaserade affärssystemet som behöver snabb lösning. Övriga ärenden hänvisas till mailsupport där ni ombeds beskriva ärendet samt om det är något problem. Bifoga eventuella felmeddelanden och ange konkreta exempel.

Joursupport är till för akuta driftsproblem på vår e-handelsplattform utanför kontorstid, i första hand för butiker. Allmänna frågor kring vårt ekonomi- och butikssystem samt inte akuta driftsproblem hänvisas till kontorssupporten.

+46 (0)8 556 183 99

+46 (0)8 556 183 91 (jour utanför kontorstid)

email hidden; JavaScript is required

Måndag – fredag: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17.00

Jour för butiker och akuta driftsproblem:
Vardagar 8:00 – 9:00, 12:00 – 13:00, 17.00 – 20.30
Helger 10-19